Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Member
Posts: 15
Registered: ‎03-07-2009
0

Re: Film Killzone ?

ja een film zou awsm zijn maar dan niet over de gehele killzone verhaallijn maar over de aanval op vekta bijvb
Member
Posts: 3
Registered: ‎04-27-2009
0

Re: Film Killzone ?

lijkt me dan vooral gaaf om het begin van de oorlog en waarom dat het precies oorlog is, en dan wat uitgebreider wat er algemeen gebeurd en niet zoals in killzone 1 alles wat er bij jezelf in de buurt gebeurd maar over de hele planeet, maar waarschijnlijk za er geen film van uitkomen Smiley Tongue